Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" od lat pełni funkcję ważnego forum wymiany myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianych nauk penalnych. Publikacja ta jest pismem naukowym, będącym przestrzenią ożywionej dyskusji i rzeczowej wymiany myśli, doświadczeń oraz komentarzy przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej. Treść prezentowanych w serii artykułów koncentruje się na problematyce zwalczania przestępczości.

ISSN: 2084-5065

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 64

Published 9 marca 2023

Issue description

The present volume of the journal New Criminal Law Codification contains articles on forensic handwriting examination (FHE) and questioned document examination (QDE). The articles were written by international experts in the field of forensics. This volume aims to fur ... See the full issue

Pełny numer