Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Tytuł "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" – wydawany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – ukazuje się nieprzerwanie od 1997 r. Redaktorem naukowym tej cyklicznej publikacji od momentu jej powstania aż do 2011 r. był prof. zw. dr hab. Leszek Bogunia. Obecnie funkcję tę pełni dr hab. Tomasz Kalisz.

"Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" od lat pełni funkcję ważnego forum wymiany myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianych nauk penalnych. Publikacja ta jest pismem naukowym, będącym przestrzenią ożywionej dyskusji i rzeczowej wymiany myśli, doświadczeń oraz komentarzy przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej. Treść prezentowanych w serii artykułów koncentruje się na problematyce zwalczania przestępczości. Autorzy opracowań zawartych w "Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego" prezentują rozważania dotyczące głównych nurtów skodyfikowanego w 1997 r. (na nowo) prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, a także od 1999 r. prawa karnego skarbowego. W serii są poruszane także aspekty kryminologiczne zjawiska przestępczości, uwagi z zakresu kryminalistyki, problematyka prawa o wykroczeniach i kwestie międzynarodowych (europejskich) standardów i zasad współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości.

Opracowania i studia kierowane do "Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego" są oceniane pod kątem problematyki, której dotyczą, a następnie kierowane do jednego z czterech paneli tematycznych (1. Prawo karne materialne, 2. Prawo karne procesowe, 3. Prawo karne wykonawcze, 4. Nauki pokrewne). Na łamach serii publikowali i publikują swoje rozprawy zarówno badacze o uznanym dorobku, jak i młodzi przedstawiciele doktryny prawa karnego. W ciągu ostatnich 16 lat przygotowano i oddana do rąk Czytelników już 29 tomów tego tytułu. W praktyce oznacza to opublikowanie przeszło 500 artykułów naukowych.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.                      

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 70 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/nkp

Format A5

ISSN: 2084-5065