Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - redaktor naczelny

Dr  hab. Adam Kwieciński (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - sekretarz redakcji (redaktor tematyczny) 

Dr Monika Mościbrodzka (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - redaktor statystyczny

 

Dane adresowe redakcji:

Redakcja Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław;
tel. (71) 3752 366
e-mail kpkw@prawo.uni.wroc.pl
http://nkp.wuwr.pl

Dane adresowe wydawcy:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław
tel. 71 3752 809; faks 71 3752 735
e-mail: biuro@wuwr.com.pl
http://www.wuwr.com.pl