Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Naukowa

 • Prof. Dr. Inga Žalėnienė (Mykolo Romerio Universitetas - Litwa)
 • Prof. Dr. Ineke Regina Pruin (Universität Bern - Szwajcaria)
 • Prof. dr. Gintautas Sakalauskas (Vilniaus Universiteto - Litwa)
 • Prof. Dr. Ingrid Mitgutsch (Johannes Kepler Universität Linz - Austria)
 • Prof. dr. Otto Lagodny (Universität Salzburg - Austria)
 • Professor Ph D. Jurg Gerber (Sam Houston State University - USA)
 • Prof. Andrij Bojko (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki - Ukraina)
 • Prof. Philippe Bonfils (l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille - Francja)
 • Prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz (Uniwersytet SWPS - Polska)
 • Prof. dr hab. Marek Bojarski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - Polska)
 • Prof. dr hab. Jecek Giezek (Uniwersytet Wrocławski - Polska)
 • Prof. dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski - Polska)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu - Polska)
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Gromski (Uniwersytet Wrocławski - Polska)
 • Prof. dr hab. Piotr Stępniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Polska)

 

Rada Naukowa jest organem doradczym redakcji, wskazującym potrzeby wydawnicze środowiska naukowego, wyznaczającym kierunki rozwoju czasopisma oraz zakres tematyczny poruszanych w czasopiśmie problemów. Członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje, uwagi i dotyczące planów wydawniczych, marketingowych oraz wszelkich działań zmierzających do podniesienia jakości czasopisma i jego umiędzynarodowienia.