Przesłuchanie poznawcze w polskim postępowaniu karnym

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.57.4
Marta Janocha
Google Scholar Marta Janocha
Publikacja:

Abstrakt

The Cognitive Interview is an interesting technique of supporting the memory of an eyewitness. The article discusses the basic rules of cognitive interview, the manner of its conduct, as well as strengths and weaknesses of this hearing method. The use of achievements in the field of neurology and psychology makes it easier for witnesses to recall seemingly forgotten details.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.