Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 61 (2021)

Znaczenie wprowadzania art. 12 § 2 k.k. i art. 57b k.k. dla praktyki wymiaru sprawiedliwości

  • Jan Kluza
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.61.2
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
03-08-2022

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest omówienie kwestii zmian dokonanych w kodeksie karnym w zakresie odpowiedzialności karnej za zachowania podejmowane w krótkich odstępach czasu. W art. 12 § 2 k.k. ustawodawca wprowadził nowy przepis, na podstawie którego w razie zrealizowania określonych w nim warunków, sprawca kilku wykroczeń odpowiada jak za przestępstwo. Na tle tego sformułowania zachodzą istotne wątpliwości co do jego prawidłowego stosowania i wynikłych stąd konsekwencji. Z kolei nowelizacją z 2020 roku ustawodawca wprowadził do kodeksu art. 57b k.k., na podstawie którego sąd obowiązkowo musi wymierzyć surowszą karę za czyn ciągły. Konsekwencje tej zmiany są jednak dalej idące, co zostanie przestawione w artykule.