Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 62 (2021)

Problem winy umyślnej przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami

  • Joanna Helios
  • Mikołaj Jedlecki
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.2
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
03-08-2022

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę refleksji nad rolą winy jako konstrukcji karno-prawnej dla prawnej ochrony zwierząt przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Wyodrębniono w nim dwie grupy problemów: po pierwsze, pojęcie winy w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem winy umyślnej i zamiaru bezpośredniego; po drugie, analizę przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w doktrynie i orzecznictwie sądowym.