• Problem winy umyślnej przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami

Problem winy umyślnej przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.2
Joanna Helios
Google Scholar Joanna Helios
Mikołaj Jedlecki
Google Scholar Mikołaj Jedlecki
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę refleksji nad rolą winy jako konstrukcji karno-prawnej dla prawnej ochrony zwierząt przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Wyodrębniono w nim dwie grupy problemów: po pierwsze, pojęcie winy w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem winy umyślnej i zamiaru bezpośredniego; po drugie, analizę przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w doktrynie i orzecznictwie sądowym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.