Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 62 (2021)

Z problematyki przestępczości przedsiębiorstw w prawie karnym gospodarczym. Uwagi o systemie sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

  • Piotr Ochman
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.3
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
03-08-2022

Abstrakt

Globalizacja i przenikanie się skomplikowanych struktur gospodarczych, a także nowe trendy przestępczości gospodarczej wymagają stworzenia instrumentów prawnych stanowiących skuteczną przeszkodę przed aktywnością podmiotów niebędących tradycyjnymi (w ujęciu prawnokarnym) ich sprawcami. To właśnie podmioty zbiorowe coraz częściej stają się bowiem bezpośrednimi animatorami, a także beneficjentami działań przestępczych. Przedmiotem artykułu będzie analiza systemu sankcji przewidzianych wobec podmiotów zbiorowych na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Prowadzone rozważania będą także uwzględniały rozwiązania przewidziane przez rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który został skierowany do sejmu poprzedniej kadencji 11 stycznia 2019 roku.