• Z problematyki przestępczości przedsiębiorstw w prawie karnym gospodarczym. Uwagi o systemie sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Z problematyki przestępczości przedsiębiorstw w prawie karnym gospodarczym. Uwagi o systemie sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.3
Piotr Ochman
Google Scholar Piotr Ochman
Publikacja:

Abstrakt

Globalizacja i przenikanie się skomplikowanych struktur gospodarczych, a także nowe trendy przestępczości gospodarczej wymagają stworzenia instrumentów prawnych stanowiących skuteczną przeszkodę przed aktywnością podmiotów niebędących tradycyjnymi (w ujęciu prawnokarnym) ich sprawcami. To właśnie podmioty zbiorowe coraz częściej stają się bowiem bezpośrednimi animatorami, a także beneficjentami działań przestępczych. Przedmiotem artykułu będzie analiza systemu sankcji przewidzianych wobec podmiotów zbiorowych na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Prowadzone rozważania będą także uwzględniały rozwiązania przewidziane przez rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który został skierowany do sejmu poprzedniej kadencji 11 stycznia 2019 roku.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.