Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 62 (2021)

Przerwa w karze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Przegląd judykatów za lata 2020–2021

  • Kamila Mrozek
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.5
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
03-08-2022

Abstrakt

Praca poświęcona jest analizie orzecznictwa sądowego (Sąd Najwyższy oraz wybrane sądy apelacyjne) w zakresie dotyczącym instytucji przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. W obszarze zainteresowania autorki pozostawały jedynie najnowsze judykaty wydane w latach 2020–2021. W celu poprawy czytelności tekstu analiza konkretnego orzeczenia rozpoczyna się od zacytowania jego tezy, która to następnie opatrzona jest krótkim komentarzem. Omówione postanowienia koncentrują się wokół najważniejszych problemów, jakie powstają w związku z praktycznym wykorzystaniem przerwy w karze.