Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 62 (2021)

Warunkowe zwolnienie skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.)

  • Bogdan Myrna
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.6
Przesłane
3 sierpnia 2022
Opublikowane
03-08-2022

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego, stosowana w ramach przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Przedstawiając tę instytucję (przewidzianą w art. 155 k.k.w.), która jest niewątpliwie formą uprzywilejowaną w stosunku do warunkowego zwolnienia stosowanego na zasadach ogólnych (art. 77–79 k.k.), autor omawia i analizuje przesłanki jej zastosowania w ramach postępowania wykonawczego Dokonując przedmiotowej analizy, autor uwzględnia fakt, że w przepisie art. 155 k.k.w. ustawodawca dokonał daleko idących modyfikacji formalnych przesłanek warunkowego zwolnienia na podstawie omawianego przepisu.