• Warunkowe zwolnienie skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.)

Warunkowe zwolnienie skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.)

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.62.6
Bogdan Myrna
Google Scholar Bogdan Myrna
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego, stosowana w ramach przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Przedstawiając tę instytucję (przewidzianą w art. 155 k.k.w.), która jest niewątpliwie formą uprzywilejowaną w stosunku do warunkowego zwolnienia stosowanego na zasadach ogólnych (art. 77–79 k.k.), autor omawia i analizuje przesłanki jej zastosowania w ramach postępowania wykonawczego Dokonując przedmiotowej analizy, autor uwzględnia fakt, że w przepisie art. 155 k.k.w. ustawodawca dokonał daleko idących modyfikacji formalnych przesłanek warunkowego zwolnienia na podstawie omawianego przepisu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.