Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 63 (2022)

Rola i znaczenie instytucji zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu w świetle art. 182a k.k.w.

  • Magdalena Włodarczyk
  • Tomasz Kalisz
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.63.2
Przesłane
16 sierpnia 2022
Opublikowane
16-08-2022

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przybliżenia problematyki związanej z wprowadzoną do obowiązującego porządku prawnego ustawą z 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 541) instytucją zmiany sposobu wykonywania orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wedle art. 182a kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzony przepis przy spełnieniu określonych warunków ustawowych pozwala bowiem sądowi na zmniejszenie (złagodzenie) elementu represyjnego orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów poprzez umożliwienie skazanym prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.