Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 66 (2022)

Przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia w ujęciu ewolucyjnym w dwudziestopięciolecie obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku — wybrane zagadnienia

  • Jerzy Lachowski
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.66.2
Przesłane
19 grudnia 2023
Opublikowane
19-12-2023

Abstrakt

Opracowanie dotyczy unormowania określającego przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia. Zdaniem autora warto przyjrzeć się tej regulacji w ujęciach ewolucyjnym oraz systemowym i postarać się odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój unormowań odnoszących się do tej konstrukcji prawnej podąża we właściwym kierunku, czy też należałoby poważnie zastanowić się nad zmianami przepisów, które jej dotyczą.