Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 66 (2022)

Dobry osadzony czy dobry zwalniany? Prawo karne wykonawcze — paradygmat czy chaos koncepcyjny?

  • Piotr Stępniak
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.66.3
Przesłane
19 grudnia 2023
Opublikowane
19-12-2023

Abstrakt

Zdecydowana większość ekspertów jest zdania, że dodatkowe zaostrzenie odpowiedzialności karnej nie jest uzasadnione wzrostem zagrożenia przestępczością. Skłania to do przyjrzenia się na nowo polskiemu paradygmatowi wykonania kary pozbawienia wolności wskazanemu w kodeksie karny wykonawczym. Jego założenia ujęto w rozdziale X tego kodeksu. Wykonywanie kary pozbawienia wolności unormowane jest w 100 przepisach ustawowych. Ich katalog otwiera art. 67 wskazujący cel wykonania kary. Niniejsze opracowanie podejmuje dyskusję nad ustawowym paradygmatem wykonania kary pozbawienia wolności i odniesieniem go do aktualnych zmian w samej materialnoprawnej konstrukcji tej kary po ostatniej nowelizacji prawa karnego.