Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 66 (2022)

Nowa forma kary dożywotniego pozbawienia wolności. Uwagi w kontekście zmian do kodeksu karnego

  • Aleksandra Polak-Kruszyk
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.66.4
Przesłane
19 grudnia 2023
Opublikowane
19-12-2023

Abstrakt

W niniejszym artykule poddano analizie najnowsze zmiany do kodeksu karnego w zakresie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dotychczas skazani na tę karę mogli ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z jej odbywania po upływie 25 lat (lub dłuższym wyznaczonym przez sąd czasie), z tym istotnym zastrzeżeniem, że nie można ich było takiego uprawnienia pozbawić. Ostatnia nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej formy tak zwanego bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia. W pewnych okolicznościach określonych przez ustawodawcę w nowych paragrafach do art. 77 (§ 3 i 4), sędzia będzie mógł orzec o jego zakazie. Nowelizacja wydłuży nadto okres, po którym pozostali skazani na dożywocie będą mogli ubiegać się o warunkowe zwolnienie — z 25 do 30 lat, a także okres próby przy zwolnieniu z tej kary, który po wprowadzeniu zmian będzie dożywotni.