Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 66 (2022)

Wpływ zmian w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym na proces wykonywania kary ograniczenia wolności z perspektywy zadań zawodowego kuratora sądowego

  • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.66.8
Przesłane
19 grudnia 2023
Opublikowane
19-12-2023

Abstrakt

Opracowanie koncentruje się na kilku kwestiach dotyczących zmian w zakresie kary ograniczenia wolności. Z jednej strony mogą one korzystnie wpłynąć na proces wykonywania tej kary, między innymi upraszczając go, usprawniając pracę poszczególnych organów zaangażowanych w proces wykonawczy oraz zmniejszając liczbę zadań czy obciążenia sprawami. Z drugiej jednak wręcz przeciwnie — poszczególne zmiany mogą wpłynąć negatywnie na proces wykonywania tej kary, komplikując go, powodując niepotrzebne obciążenie organów wykonawczych sprawami czy zadaniami w ramach procesu wykonawczego. Istnieje jeszcze trzecia możliwość, mianowicie częściowo pozytywny, a częściowo negatywny wpływ zmian.