Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 66 (2022)

Rozporządzenie jako jedno ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w kodeksie karnym wykonawczym z uwzględnieniem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  • Stefan Lelental
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.66.9
Przesłane
19 grudnia 2023
Opublikowane
19-12-2023

Abstrakt

Niniejsze opracowanie to analiza aktów wykonawczych do kodeksu karnego wykonawczego, zwłaszcza w kontekście zasad konstytucyjnych. Artykuł jest syntetycznym zestawieniem rozporządzeń oraz analizą przepisów kodeksu karnego wykonawczego formułujących, nie zawsze precyzyjnie i zgodnie z Konstytucją, delegacje do ich wyda wania.