Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 67 (2023)

Skazani na długoterminowe kary pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia

  • Małgorzata Szwejkowska
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.2
Przesłane
7 lutego 2024
Opublikowane
12-02-2024

Abstrakt

Dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest instytucją powszechnie występującą w systemach prawnych. Pogląd, że oddziaływania resocjalizacyjne prowadzone w warunkach więziennych są pozbawione naukowych podstaw i należy je zakwestionować, indukował niemal natychmiast dyskusję na temat potrzeby zaostrzenia kursu polityki kryminalnej. Argumenty w niej podnoszone zostały uproszczone i szeroko wykorzystane w ówczesnej debacie politycznej. Nie ma wątpliwości, że motywy uzasadniające represyjne, odwetowe kształtowanie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności zyskują większą aprobatę opinii publicznej niż te, w świetle których podstawowym celem kary powinno być stworzenie podczas odbywania kary warunków do poprawy skazanego.