Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 67 (2023)

Przymusowe leczenie skazanych uzależnionych na tle regulacji art. 117 k.k.w. — zagadnienia wybrane

  • Krystyna Szczechowicz
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.5
Przesłane
8 lutego 2024
Opublikowane
12-02-2024

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przybliżenia budzących kontrowersję zagadnień związanych z przymusowym leczeniem lub rehabilitacją osób uzależnionych w warunkach izolacji penitencjarnej na tle regulacji art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego. Rozważania uwzględniają nowelizację tego przepisu ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku. Nowelizacja dostosowała przepisy do standardów konstytucyjnych, zapewniając skazanemu ochronę jego praw poprzez wprowadzenie niezbędnych gwarancji procesowych. W konkluzji sformułowano postulaty de lege ferenda w zakresie objętym analizą.