Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 67 (2023)

Skutki prawne faktycznego niewykonywania przez skazanego kary ograniczenia wolności

  • Katarzyna Liżyńska
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.6
Przesłane
11 lutego 2024
Opublikowane
12-02-2024

Abstrakt

Jedną z podstawowych zasad prawa karnego wykonawczego jest wyrażona w art. 9 § 1 k.k.w. zasada bezzwłocznego wszczęcia postępowania wykonawczego, która służyć ma realizacji innej zasady — humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej skazanego. Specyfika kary ograniczenia wolności, w szczególności uwydatniony jej prewencyjno-wychowawczy cel i podkreślona przepisami ustawy elastyczność w jej wykonaniu, sprawia, że w przypadku realizacji tej kary spotykamy wiele odstępstw od zasady bezzwłoczności wykonania kary. W zależności od etapu postępowania wykonawczego oraz okoliczności powodujących wyłom w jej wykonywaniu skutki prawne dla skazanego mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. W przedstawionym artykule zwrócono na nie uwagę.