Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 67 (2023)

Umorzenie postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenia

  • Anna Płońska
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.7
Przesłane
11 lutego 2024
Opublikowane
12-02-2024

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza problematykę umorzenia postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenia. Ustawodawca w art. 15 § 1 k.k.w. określił katalog trzech ujemnych przesłanek postępowania wykonawczego, przy czym dwie z nich ujął wyraźnie: śmierć skazanego (ukaranego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia) oraz przedawnienie wykonania kary. Trzecia przesłanka określona została w sposób nieostry jako inne przyczyny wyłączające to postępowanie. Opracowanie ma na celu analizę po- wyższych podstaw obligatoryjnego umorzenia postępowania wykonawczego z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz judykatury.