Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 67 (2023)

Klasyfikacja skazanych na karę pozbawienia wolności. Wskazówki interpretacyjne wydawania (procesu konstruowania) decyzji komisji penitencjarnej

  • Kamila Mrozek
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.67.10
Przesłane
11 lutego 2024
Opublikowane
12-02-2024

Abstrakt

Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących procesu klasyfikacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Analizie poddano wybrane, najważ- niejsze problemy związane z tym zagadnieniem, które — zdaniem autorki — są najbardziej aktualne dla praktyki. W tym kontekście opisano sytuację skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego oraz skazanych zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego. Przedmiotem zainteresowania stało się także umieszczenie skazanego we właściwym zakładzie karnym z uwagi na jego miejsce zamieszkania przed osadzeniem. Analizie poddano także wiele najnowszych zmian w przepisach dotyczących klasyfikacji penitencjarnej.