• Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

Piotr Ochman
Google Scholar Piotr Ochman
Publikacja:

Abstrakt

Criminal legal protection of the capital market based on the example of illegal activity related to trading of financial instruments

The article concerns the criminalization of unlawful activity related to trading of financial instruments. The given problem is analyzed on the background of existing forms of protection of the capital market. The paper presents also a wide analysis of the object of criminal protection and also of punishable behaviors of the offender and illegal activity related to trading of financial instruments.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.