• Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego

Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Google Scholar Magdalena Niewiadomska-Krawczyk
Publikacja:

Abstrakt

Aggregate penalty after amendments — considerations in light of regulations of Chapter IX of the Criminal Code

The article refers to the amendments introduced to regulations of Chapter IX of the Criminal Code which came into force on 1st July 2015The aim is to point out which of them are the most important in the process of imposition of aggregate penalty, how they create the new model of aggregate penalty as well as to consider whether they are reasonable.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.