• Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka

Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka

Katarzyna Liżyńska
Google Scholar Katarzyna Liżyńska
Publikacja:

Abstrakt

Adversarial proceedings in petty offences cases — principles and practice

The basic assumption of the Act of 27 September 2013 amending the Act — Code of Criminal Procedure and some other acts was to make awidely understood criminal procedure, including the petty offencesprocedure more adversarial in character. The adversarial system in factsets apattern of mutual relations between partiesto the proceedings — the public prosecutor and the defendant — especially with regard to securing of equal opportunity to defend their rightsin impartial court. While an analysis of the criminal procedure indicates an actual increaseof its adversarial nature, in petty offencescasesthere can only be observed an ersatzof this process.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.