• Review of the book edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures Warszawa 2015, pp. 395

Review of the book edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures Warszawa 2015, pp. 395

Piotr Ochman
Google Scholar Piotr Ochman
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.