• Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu

Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-5065.46.3
Anna Muszyńska
Google Scholar Anna Muszyńska
Anna Jaskóła
Google Scholar Anna Jaskóła
Publikacja:

Abstrakt

Attempt against one’s life by the aggrievedas an aggravated type of stalking

This article is devoted to the issue of criminal liability for the crime of attempt against one’s life by the aggrieved as an aggravated type of stalking. It is related to validity of penalisation of this type of behaviour. It was pointed to interpretative doubts concerning appearances of a crime, as well as joining a discussion about bittiness within the scope of regularising the penal sanction.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.