Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nauki pokrewne

Tom 48 (2018)

Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym

  • Piotr Ochman
  • Sebastian Solecki
DOI
https://doi.org/10.19195/2084-5065.48.9
Przesłane
28 listopada 2018
Opublikowane
28-11-2018

Abstrakt

Criminalization of insurance intermediation in criminal economic law

The subject of the article is the analysis of criminal laws criminalizing insurance intermediation in Poland. This is an issue that falls under the dogmatic considerations of criminal economic law in the aspect of protecting the statics of economic turnover, i.e. its basic structures and institutions. The evolution of the criminalization of this sector of the insurance market, the genesis of current criminal law regulations as well as critical remarks to the latest penal provisions of the Insurance Distribution Act will be presented. The analyzes will be the basis for presenting de lege lata’s comments and the de lege ferenda proposal.