Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22

Published 22 czerwca 2008

Issue description

Dwudziesty drugi tom Nowej kodyfikacji prawa karnego, podobnie jak tomy poprzednie, zawiera opracowania, które dotyczą zwłaszcza zagadnień związanych z obecnie obowiązującymi kodeksami,  a  więc  kodeksem  karnym,  kodeksem  postępowania  karnego,  kodeksem karnym wykonawczym.  Kodeksy  te  od  czasu  ich  uchwalenia  przez  Parlament w 1997 r. były wielokrotnie nowelizowane. W najbliższych latach miały nastąpić dalsze gruntowne ich zmiany. Chyba dobrze się stało, że wizja takiej głębokiej reformy prawa karnego oddala się. Już niektóre dotychczas pochopnie wprowadzone nowe rozwiązania budzą uzasadnione wątpliwości nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim praktyków. Podnosili je także autorzy opracowań zamieszczanych w tej publikacji.

 

Ze Słowa wstępnego