Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31

Published 21 sierpnia 2014

Issue description

Kolejny, XXXI tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” ukazuje się, gdy przedmiotem ożywionej dyskusji staje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w wersji przedstawionej w piśmie z dnia 17 kwietnia 2014 r. (DPK-I-400-12/13/2 140418-00185) wraz z obszernymi uzasadnieniami. Przedstawione propozycje to bardzo głęboka ingerencja w przestrzeń obowiązujących regulacji prawnokarnych. Autorzy projektu nie ukrywają, że postulowane zmiany są próbą przebudowy fundamentów całego systemu szeroko rozumianego prawa karnego. W konsekwencji zakładają oni także istotne zmiany w zakresie kształtu polityki karnej, do których impulsem ma być nowe ustawodawstwo prawnokarne. Czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za pośrednictwem publikujących na jego łamach autorów, aktywnie uczestniczy w debacie nad stanem i przyszłością prawa karnego i polityki kryminalnej. W duchu tej tradycji oraz zgodnie z wymogami współczesności wszystkich czytelników czasopisma oraz autorów zainteresowanych publikacją na jego łamach pragniemy poinformować o kolejnych zmianach organizacyjnych, które w zamierzeniu redakcji mają zwiększyć jego atrakcyjność oraz dostępność. Od tego tomu „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” staje się kwartalnikiem. Zmiana częstotliwości ukazywania się czasopisma pozwoli szybciej reagować na aktualne wydarzenia oraz przyczyni się do ożywienia dyskusji naukowej w dziedzinie nauk penalnych. (ze Wstępu dra hab. Tomasza Kalisza, prof. nadzw. UWr)