• Jak postrzeganie autorstwa tekstu wpływa na ocenę jego zrozumiałości, wartości i walorów estetycznych oraz na emocje wywołane tekstem

Jak postrzeganie autorstwa tekstu wpływa na ocenę jego zrozumiałości, wartości i walorów estetycznych oraz na emocje wywołane tekstem

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.10
Jacek Wasilewski
Google Scholar Jacek Wasilewski
Agata Kostrzewa
Google Scholar Agata Kostrzewa
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, czy autorstwo tekstu wpływa na jego odbiór oraz jak postrzegane autorstwo wpływa na ocenianie zrozumiałości tekstu przez respondentów. W pomiarze wpływu autorstwa na postrzeganie tekstu wykorzystaliśmy metody biometryczne (face-tracking i eye-tracking), które zostały uzupełnione o odpowiedzi ankietowe. Badanie emocji ujawniło zróżnicowanie reakcji emocjonalnych u respondentów na ten sam tekst, w zależności od przypisywanego tekstom autorstwa. Wpływ związany jest z wywołującym emocje dystansem lub akceptacją wobec autora tekstu. Dystans ten odnosi się do wyznaczników stylu życia grupy, którą odbiorca reprezentuje lub do której aspiruje.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.