Funkcjonalny opis transkrypcji jako wstępnego etapu analizy danych mówionych

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.5
Anna Majewska-Tworek
Google Scholar Anna Majewska-Tworek
Monika Zaśko-Zielińska
Google Scholar Monika Zaśko-Zielińska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy istotnego zagadnienia w badaniach mówionej odmiany języka — sposobu transkrybowania danych mówionych. W tekście przedstawiono główne rodzaje transkrypcji, które zostały zastosowane w różnych polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Opisano także zależność między celem badań a typem transkrypcji nagranych wypowiedzi. Podkreślono, że decyzja o sposobie transkrybowania powinna zostać podjęta przez badacza świadomie, by mógł dobrze zrealizować cel swoich poszukiwań naukowych. W końcowej części przedstawiono propozycję typologii transkrypcji danych mówionych. Większość wykorzystanych w artykule przykładów zapisu wypowiedzi ustnej po-chodzi z archiwum Pracowni Polszczyzny Mówionej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.