• Tom 12 (2020): Fascinatio studiorum linguarum

Tom 12 (2020): Fascinatio studiorum linguarum

Rozprawy — analizy — studia przypadków

Wokół Raciborza
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 15-19
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mistrz, bakałarz, belfer. Jak w dziejach języka polskiego nazywano tego, kto uczy innych?
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 21-39
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od językoznawstwa matematycznego do filologii. Garść wspomnieniowych impresji
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 41-45
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcjonalny opis transkrypcji jako wstępnego etapu analizy danych mówionych
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 47-62
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kult Adama Mickiewicza w „sowieckim raju” (Lwów 1939–1941)
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 63-74
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ulotki propagandowe z okresu II wojny światowej jako specyficzna forma komunikacji politycznej i łączności władz z obywatelami. Analiza wybranych zjawisk tekstowych, pragmatycznych i stylistycznych
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 73-119
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O potrzebie badań języka sprzeciwu w PRL — krakowska prasa drugiego obiegu wydawniczego
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 123-137
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Potencjał słowotwórczy nazwisk polityków na przykładzie kategorii nazw abstrakcyjnych cech
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 139-151
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Intertekstualność w polskich hasłach i sloganach politycznych
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 153-167
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zarys stereotypu katolika i katolicyzmu w dyskursie radykalnego ruchu prawosławnego we współczesnej Rosji na tle historycznym
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 169-185
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwikłania komunikacyjne drobnych tekstów propagandowych. Przypadek listu dzieci do „Płomyka”
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 187-198
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dwie strony medalu. Uwagi o poprawności politycznej i mowie/języku nienawiści (esej)
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 199-215
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mikroekspresje rodzą agresję — analiza przypadku z zastosowaniem hipotezy rozszerzonej ekologii
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 217-228
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Feminatywum, feminatyw, nazwa żeńska, żeńska końcówka — problemy terminologiczne
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 229-238
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? Współczesny stan dobrych manier
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 239-246
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komunikacja zuniformizowana — na przykładzie konkretnej ścieżki dydaktycznej
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 247-261
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komunikacja i komunikologia w przekazie dydaktycznym
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 263-273
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Psychologia pozytywna i jej rola w dydaktyce języków obcych
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 275-284
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem autentyczności tekstów w testowaniu sprawności czytania ze zrozumieniem na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 285-302
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przejawy świadomości interkulturowej w wypowiedziach ukraińskich i białoruskich studentów
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 303-311
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
(Świadoma) zgoda pacjenta. Jak realnie zwiększyć alfabetyzm zdrowotny w polskiej służbie zdrowia
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 313-325
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka medyczna w pismach staropolskich polemistów religijnych
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 327-340
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o słownikach wyrazów obcych (na marginesie rozważań o statusie rusycyzmów we współczesnej polszczyźnie)
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 341-350
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dla dzieci — czyli jakie? Słowniki języka polskiego dla najmłodszych jako przykład dostosowania opisu leksykograficznego i modelu edytorskiego do dziecięcego użytkownika
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 351-374
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wokół poetyckiego wizerunku kota w wybranych wierszach Franciszka J. Klimka
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 375-386
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Różnice diachroniczne i uniwersalia kulturowe jako składniki omówienia filmów. Wybrane recenzje w perspektywie pragmalimgwistycznej
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 387-399
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tadeusz Staich i regionalizm podhalański
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 401-415
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Paternoster, czyli Inwektywa z paradygmatu
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 417-432
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Literatura — historia — edukacja. Spotkania z przeszłością we współczesnych polskich narracjach dla dzieci i młodzieży
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 433-450
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Breslau. Nazwa miasta jako dziedzictwo kulturowe — zarys problematyki w perspektywie analizy dyskursu historycznego
Fascinatio studiorum linguarum, Strony 451-463
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF