• Kilka uwag o słownikach wyrazów obcych (na marginesie rozważań o statusie rusycyzmów we współczesnej polszczyźnie)

Kilka uwag o słownikach wyrazów obcych (na marginesie rozważań o statusie rusycyzmów we współczesnej polszczyźnie)

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.24
Michał Sarnowski
Google Scholar Michał Sarnowski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł komentuje sposoby traktowania rusycyzmów we współczesnej polskiej praktyce leksykograficznej. Liczne wyrazy tej grupy rejestrowane są zarówno w słownikach wyrazów obcych, jak i w słownikach objaśniających. Daje to podstawę do sformułowania pytania o status lingwistyczny niektórych rusycyzmów, które są aktywnie używane w polskich tekstach współczesnych. Autor, dokonując oglądu sposobów obecności niektórych rusycyzmów w słownikarstwie polskim, formułuje szereg uwag o słownikach wyrazów obcych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.