Psychologia pozytywna i jej rola w dydaktyce języków obcych

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.19
Anna Michońska-Stadnik
Google Scholar Anna Michońska-Stadnik
Publikacja:

Abstrakt

Psychologia pozytywna jest jednym z najnowszych podejść w psychologii ogólnej, z dokładnie dwudziestoletnim stażem. Rozwinęła się pod wpływem psychologii humanistycznej. Przedmiotem jej badań są uwarunkowania ludzkiego dobrostanu, jego źródła oraz systematyczny wzrost. Psychologia pozytywna rozróżnia sześć pozytywnych ludzkich cech: wiedzę i mądrość, odwagę, humanitarność, uspołecznienie, umiarkowanie oraz transcendencję. W procesie uczenia się języka obcego w środowisku szkolnym, który różni się od nabywania wiedzy z innych przedmiotów, ponieważ obejmuje także nauczanie sprawności, psychologia pozytywna i jej metody badawcze mogłyby zaproponować narzędzia do bardziej efektywnego badania uwarunkowań sukcesu indywidualnych uczniów oraz grup uczniowskich.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.