• Breslau. Nazwa miasta jako dziedzictwo kulturowe — zarys problematyki w perspektywie analizy dyskursu historycznego

Breslau. Nazwa miasta jako dziedzictwo kulturowe — zarys problematyki w perspektywie analizy dyskursu historycznego

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.31
Kamila Biskupska
Google Scholar Kamila Biskupska
Publikacja:

Abstrakt

W artykule śledzę taktyki przywoływania (i unikania) wcześniejszych nazw współczesnego Wrocławia jako elementu tworzenia jego dziedzictwa kulturowego. Na przykładzie opracowań historycznych i  wykorzystując metodę analizy dyskursu, pokazuję mechanizmy kreowania różnie akcentowanych przeszłości miasta. Opierając się na użyciu nazwy historycznej (na przykład Breslau) czy konsekwentnie tylko współczesnej (Wrocław), wskazuję, że za strategią wyboru nazwy stoją odmienne, ideologicznie uwarunkowane, narracje. Jedni badacze, używając wcześniejszych, historycznych nazw miasta, tworzą obraz ciągle zmieniającego się europejskiego ośrodka miejskiego, natomiast drudzy, posługując się wyłącznie współczesną nazwą, konstruują obraz miasta jako kontynuatora wielowiekowej miejskiej tradycji, z dominacją polskiej perspektywy narracji historycznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.