• Intertekstualność w polskich hasłach i sloganach politycznych

Intertekstualność w polskich hasłach i sloganach politycznych

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.10
Marta Śleziak
Google Scholar Marta Śleziak
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł przedstawia intertekstualny potencjał haseł i sloganów politycznych na materiale ze stulecia polskiego dyskursu politycznego i publicznego. Prezentowane przykłady pochodzą z przygotowywanego korpusu polskich haseł politycznych z lat 1918–2018, uzupełnionego o reprezentacje najnowsze, z ostatnich dwóch lat drugiej dekady XXI wieku. Autorka ukazuje przykłady różnych typów nawiązań międzytekstowych, którymi posługują się twórcy haseł. Są to: (1) cytaty oraz (2) aluzje — do innych znanych haseł i skrzydlatych słów (2a), do znanych tekstów kultury (2b), do rzeczywistości pozajęzykowej (2c). Osobną uwagę poświęca znanym od dziesięcioleci formułom, które w gromadzonym zbiorze są najczęstszymi przykładami modyfikacji i powieleń.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.