• Komunikacja i komunikologia w przekazie dydaktycznym

Komunikacja i komunikologia w przekazie dydaktycznym

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.18
Eliza Grzelak
Google Scholar Eliza Grzelak
Publikacja:

Abstrakt

Autorka prezentuje w artykule wyniki wieloletnich badań na temat współczesnych relacji społecznych. Na ich podstawie stawia tezę, że jedną z przyczyn niskich kompetencji komunikacyjnych Polaków jest niewykorzystywanie w  praktyce wyników dotychczasowych badań komunikologicznych. Postuluje, aby zmodernizować podstawy programowe i wdrożyć nauczanie teoretyczne i praktyczne komunikacji. Swoje propozycje formułuje na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz zgodnie z wynikającymi z tej diagnozy celami. Mając na uwadze, że komunikologia ma charakter transdyscyplinarny, podkreśla w swych rozważaniach, że wskazane zagadnienia powinny być prezentowane z różnych perspektyw, w ramach różnych przedmiotów. Według autorki jest to najefektywniejszy sposób neutralizacji narastającej agresji społecznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.