• Problem autentyczności tekstów w testowaniu sprawności czytania ze zrozumieniem na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

Problem autentyczności tekstów w testowaniu sprawności czytania ze zrozumieniem na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.20
Anna Burzyńska-Kamieniecka
Google Scholar Anna Burzyńska-Kamieniecka
Publikacja:

Abstrakt

Prezentowany artykuł dotyczy problemu autentyczności w testowaniu języka polskiego jako obcego na egzaminach certyfikatowych. Dążenie do autentyczności może przejawiać się zarówno w ogólnej koncepcji całego testu egzaminacyjnego (w jego układzie i strukturze), jak i w zadaniach testujących poszczególne sprawności. W przypadku testowania czytania ze zrozumieniem wymóg autentyczności może zostać spełniony dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu w zadaniach egzaminacyjnych tekstów, które pochodzą z różnych źródeł. Mogą to być teksty oryginalne, które powstały w celach innych niż egzaminacyjne, jak też teksty preparowane (napisane specjalnie na potrzeby testu certyfikatowego przez autorów zadań).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.