• (Świadoma) zgoda pacjenta. Jak realnie zwiększyć alfabetyzm zdrowotny w polskiej służbie zdrowia

(Świadoma) zgoda pacjenta. Jak realnie zwiększyć alfabetyzm zdrowotny w polskiej służbie zdrowia

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.22
Ewelina Moroń
Google Scholar Ewelina Moroń
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera podstawowe informacje z zakresu alfabetyzmu zdrowotnego — rozumianego między innymi jako proces zdobywania informacji i wiedzy o zdrowiu, unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia, zrozumienie społecznych i  środowiskowych czynników związanych z opieką zdrowotną i rozwijanie umiejętności korzystania ze świadczeń zdrowotnych (WHO 1986). Tekst składa się z dwóch części: pierwsza wskazuje na potrzeby rozwijania alfabetyzmu zdrowotnego oraz wymienia podstawowe narzędzia temu służące. Druga część obejmuje propozycję redakcji na prosty język zgody na usunięcie zęba.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.