• Dla dzieci — czyli jakie? Słowniki języka polskiego dla najmłodszych jako przykład dostosowania opisu leksykograficznego i modelu edytorskiego do dziecięcego użytkownika

Dla dzieci — czyli jakie? Słowniki języka polskiego dla najmłodszych jako przykład dostosowania opisu leksykograficznego i modelu edytorskiego do dziecięcego użytkownika

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.25
Bożena Hojka
Google Scholar Bożena Hojka
Publikacja:

Abstrakt

W artykule omówiono sześć słowników języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wydanych w Polsce w latach 1981–2015. Celem analizy było wskazanie, w jaki sposób zostały one przystosowane do potrzeb i kompetencji dziecięcego użytkownika. Uwzględniono zarówno zakres i  sposób prezentowania informacji o  leksemach, zamieszczone w  słownikach parateksty i metateksy, jak i model edytorski i rozwiązania typograficzne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.