Wokół poetyckiego wizerunku kota w wybranych wierszach Franciszka J. Klimka

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.26
Irena Seiffert
Google Scholar Irena Seiffert
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł prezentuje obraz Felis domesticus, nakreślony przez Franciszka J. Klimka w Najpiękniejszych wierszach o kotach. Został on porównany z językowo-kulturową definicją tego zwierzęcia przedstawioną przez Janusza Anusiewicza. Tekstowy wizerunek kota nie obejmuje niektórych cech definicyjnych, a  jednocześnie wykracza poza ich repertuar, podczas gdy w  polu cech wspólnych pewne elementy reinterpretuje, inne zaś uszczegóławia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.