Jan Miodek
Google Scholar Jan Miodek
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest językowym refleksjom związanym z nazwą miejscową Racibórz i należącą do niego administracyjnie Miedonią. Przywołano etymologię pierwszej formy i sposób wymowy formy drugiej. Druga część artykułu to analiza językowo-stylistyczna sztuki Łukasza J. Porwoła Pierońsko komedyja, napisanej gwarą okolic Raciborza.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.