• Zarys stereotypu katolika i katolicyzmu w dyskursie radykalnego ruchu prawosławnego we współczesnej Rosji na tle historycznym

Zarys stereotypu katolika i katolicyzmu w dyskursie radykalnego ruchu prawosławnego we współczesnej Rosji na tle historycznym

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.11
Piotr Zemszał
Google Scholar Piotr Zemszał
Publikacja:

Abstrakt

Tekst zawiera próbę porównania średniowiecznego stereotypu katolików i katolicyzmu istniejącego na Rusi ze współczesnym stereotypem funkcjonującym w środowisku radykalnie prawosławnym. Zasadniczym źródłem materiału badawczego są teksty zamieszczane na portalu Москва — Третий Рим (https://3rm.info/), publikującym i agregującym treści generowane przez radykalne środowiska prawosławne. Punktem wyjścia jest analiza obrazu katolików zawartego w jednej z ważniejszych kronik średniowiecznej Rusi, dokonana przez Mariannę Andriejczewą. Artykuł odpowiada na pytanie o to, w jakim stopniu ten obraz zachował się we współczesnym stereotypie katolików i katolicyzmu w dyskursie współczesnych środowisk ultraprawosławnych, który oparty jest — podobnie jak dyskurs autorów staroruskich — na poczuciu tożsamości konfesyjnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.