Tadeusz Staich i regionalizm podhalański

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.28
Jacek Kolbuszewski
Google Scholar Jacek Kolbuszewski
Publikacja:

Abstrakt

Tadeusz Staich (1919–1987) był przewodnikiem tatrzańskim, autorem esejów krajoznawczych i poetą — autorem wierszy o Tatrach. W czasie II wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu i ruchu oporu. W 1956 roku wspólnie z Hanną Pieńkowską wydał monumentalną książkę Drogami skalnej ziemi. Była to monografia Podhala, dokumentująca stan jego kultury duchowej i materialnej około 1955 roku. Ostatnim utworem Staicha była monografia dotycząca zabytkowego kościoła w Dębnie, której głównym bohaterem jest ludowy rzeźbiarz Józef Janos.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.