• Dwie strony medalu. Uwagi o poprawności politycznej i mowie/języku nienawiści (esej)

Dwie strony medalu. Uwagi o poprawności politycznej i mowie/języku nienawiści (esej)

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.13
Wojciech Kajtoch
Google Scholar Wojciech Kajtoch
Publikacja:

Abstrakt

Autor prezentuje dwa zastosowania manipulacji językowej: pozytywne — w odniesieniu do zjawiska poprawności politycznej, której realizację również uważa za rodzaj manipulacji, oraz negatywne — przejawiające się mową nienawiści. Poprawność polityczna na ogół eliminuje w pewnym stopniu agresywny język — mowę nienawiści. Jej wpływ widoczny jest w różnych sferach życia społecznego (stosunek do innych narodowości, preferencje seksualne, religia — bezwyznaniowość itp.). Obszarem, w którym szerzy się mowa nienawiści, jest szeroko pojęta polityka. Wniosek jest taki, że o ile w wielu sferach życia społecznego dyplomacja obowiązuje lub zaczyna obowiązywać, o tyle polityka jest w stanie zaostrzającej się wojny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.