• Przejawy świadomości interkulturowej w wypowiedziach ukraińskich i białoruskich studentów

Przejawy świadomości interkulturowej w wypowiedziach ukraińskich i białoruskich studentów

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.21
Małgorzata Pasieka
Google Scholar Małgorzata Pasieka
Publikacja:

Abstrakt

Tematem artykułu jest opis przejawów świadomości interkulturowej u grupy studentów białoruskich i ukraińskich biorących udział w lektoracie języka polskiego. Materiał badawczy pochodzi z prac pisemnych i  wypowiedzi ustnych, których tematem było porównywanie różnych zjawisk w  kulturze rodzimej studenta i  kulturze polskiej. Analiza tych wypowiedzi pokazuje, że ich autorzy deklarują świadomość występowania różnic kulturowych, często nie próbując jednak przejść do głębszej refleksji nad tymi zjawiskami.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.