• Kunszt mówcy i kunszt aktora w grecko-rzymskiej tradycji retorycznej

Kunszt mówcy i kunszt aktora w grecko-rzymskiej tradycji retorycznej

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.1
Luiza Rzymowska
Google Scholar Luiza Rzymowska
Publikacja:

Abstrakt

Autorka w niewielkim szkicu ujmuje szeroką, godną osobnej monografii, problematykę piątej części sztuki retorycznej, czyli pronuncjacji, actio, jako obszaru, w którym ujawniają się podobieństwa i różnice między sztuką retoryczną a sztuką aktorską. Skrótowemu uporządkowaniu tych zagadnień poświęca część pierwszą tekstu, w części drugiej zaś przeprowadza analizę i interpretację fragmentów dwóch źródeł antycznych, które mogą służyć do opisu rozdzielenia rzemiosła mówców i rzemiosła aktorów w dziejach retoryki grecko-rzymskiej. Są to księga III Retoryki Arystotelesa oraz księga I traktatu O mówcy Marka Tulliusza Cycerona.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.