Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13Spotkania interdyscyplinarne

Published 31 grudnia 2021

Issue description

Mamy nadzieję, że czytelnicy trzynastego tomu czasopisma „Oblicza Komunikacji”, zatytułowanego Spotkania interdyscyplinarne, docenią znaczenie badań międzyobszarowych nad różnorodnymi dyskursami – dawnymi i współczesnymi, także najnowszymi. W tomie zamieściliśmy dwanaście mozaikowo różnych tekstów, których autorzy i autorki spotykają się w węzłowych punktach rozważań teoretycznych i analiz materiałowych, łącząc rozmaite płaszczyzny nauk humanistycznych: retorykę, kulturę żywego słowa i medioznawstwo, semantykę historyczną, filologię klasyczną i tekstoznawstwo, leksykologię, frazeologię i onomastykę, fonetykę i logopedię, komunikologię i dyskursologię. Procesy komunikacji językowej są tutaj obserwowane w zdarzeniach retorycznych, w źródłach historycznych, tekstach użytkowych, dziennikarskich i literackich oraz w terapii logopedycznej.