• Parafraza psalmu XV (XIV) Macieja Ambroskiego. Przyczynek do dalszych badań

Parafraza psalmu XV (XIV) Macieja Ambroskiego. Przyczynek do dalszych badań

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.4
Ałła Brzozowska
Google Scholar Ałła Brzozowska
Publikacja:

Abstrakt

W zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego jest przechowywany jedyny egzemplarz druku pracy dyplomowej Macieja Ambroskiego (1600–1646), późniejszego pastora zboru braci czeskich w Żychlinie. Książeczka została wydana w 1622 roku i była podstawą do obrony dyplomu napisanego pod kierunkiem Jerzego Vechnera (1590–1646) oraz nadania tytułu po ukończonej nauce w gimnazjum akademickim w Bytomiu Odrzańskim. Druk zawiera egzegezę psalmu XV (XIV) opartą na tekście hebrajskim z wykorzystaniem późniejszych tłumaczeń na grekę i łacinę. Rozprawa napisana jest w języku łacińskim. Na końcu wydania autor załączył własne próby parafrazy tekstu hebrajskiego psalmu na język grecki i łacinę. Druk pracy Macieja Ambroskiego, do niedawna uznawany za zaginiony, jest naocznym świadectwem wysokiego poziomu nauczania w gimnazjum bytomskim oraz ambitnych wyzwań podejmowanych zarówno przez kadrę dydaktyczną ośrodka, jak i przez wychowanków.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.