Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 13 (2021): Spotkania interdyscyplinarne

Znaczenie i pochodzenie frazemu „kto […], ten się w cyrku nie śmieje”

  • Kamil Wabnic
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.13.8
Przesłane
30 grudnia 2021
Opublikowane
30-12-2021

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę frazemu ze stałymi miejscami otwartymi kto […], ten się w cyrku nie śmieje. Analizowana jednostka języka stanowi przykład konstrukcji, która rozpowszechniła się w uzusie za sprawą komunikacji zapośredniczonej komputerowo i memów internetowych. Cechy strukturalne tego frazemu wyróżniają go spośród typowych memów internetowych i sprawiają, że może być on odbierany przez użytkowników języka podobnie jak przysłowia bądź inne typy wypowiedzi o charakterze gnomicznym. Charakterystyczna jest również jakość otwartego miejsca frazemu, ponieważ wymaga wypełnienia frazą werbalną, a nie — jak w większości tego typu konstrukcji — frazą nominalną.

W artykule zaprezentowano analizę semantyczną, leksykalną i składniową frazemu oraz próby ustalenia jego pochodzenia.